Sisäilmakorjausten yhteydessä tehtävällä rakenteiden tiivistämisellä pyritään estämään maaperästä tai rakenteista peräisin olevan epäpuhtaan ilman virtaaminen sisätiloihin. Kun työ tehdään oikein, on rakenteiden tiivistämisellä niin uusissa kuin vanhoissakin rakennuksissa suotuisat vaikutukset sisäilmaston laadulle, energiatehokkuudelle sekä rakenteiden lämpö- ja kosteustekniselle toiminnalle. 

RADON AIHEUTTAA KEUHKOSYÖPÄÄ! 

Rakennusten sisäilman radon on yleinen ongelma Suomessa. Radon on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Tupakoinnin jälkeen radon on suurin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa. Tämän vuoksi Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut radonpitoisuuden enimmäisrajat, jotka ovat 300 Bq/m3 vanhoissa asunnoissa ja 200 Bq/m3 uudisrakennuksissa.

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa haitallisina pitoisuuksina. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Asuntoon se kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Jos pitoisuus on liian korkea, voidaan radonpitoisuutta alentaa esimerkiksi radonimurilla. Helpointa radonin torjuminen on kuitenkin talon rakennusvaiheessa.
 

Suurimmat radon-pitoisuudet esiintyvät eteläisessä Suomessa, varsinkin Lahden seudulla ja Kymenlaaksossa. 
 

Talon radonpitoisuus selviää mittaamalla. Mittaus suoritetaan talvella, jolloin maa on lumen peitossa. Mittaamiseen on käytännössä kaksi tapaa:
 

STUK (Säteilyturvakeskus) on mitannut radonpitoisuuden 113000 pientaloasunnossa. Pitoisuudet saattavat vaihdella suuresti jopa samalla postinumeroalueellakin. Voit selvittää oman alueesi mittaustulokset kunnan nimen tai postinumeron perusteella Säteilyturvakeskuksen sivulta.
 

Kartalla pitoisuudet näkyvät hyvin, erityisesti Lahden seutu erottuu Säteilyturvakeskuksen ylläpitämältä Suomen radonkartalta selvästi. Karttaa ylläpidetään myös kunnittain
 

Uusien rakennuksien suunnittelussa otetaan nykyään huomioon myös radonkaasujen ehkäisy. Lisätietoja oman kuntasi nettisivuilta. Lahdessa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. 

Radonia kulkeutuu huoneilmaan maaperästä. Yksinkertaisin tapa estää radonia vuotamasta sisätiloihin on tiivistää rakennusten perustusten ja alapohjan mahdolliset vuotoreitit. Tyypillisin vuotoreitti on betonilaatan ja sokkelin välinen kutistumarako, jonka kautta asunnossa vallitseva alipaine imee maaperän radonpitoista ilmaa sisään. Tämän lisäksi myös läpiviennit sekä erilaiset liitoskohdat voivat muodostaa merkittävän vuotoreitin radonpitoiselle ilmalle. ElaProof Indoor -pinnoite sopii hyvin eri vuotoreittien tiivistämiseen.

ElaProof-pinnoitteen radontiiveys on tutkittu Ruotsissa RISE:llä (Research Institutes of Sweden AB, puolueeton tutkimuskeskus). Menetelmänä käytettiin SP Method no. 3873. Mitatut arvot täyttävät hyvin kansainväliset radonmembraaneilta vaaditut arvot. RISE:n mittauksen perusteella ElaProof estää radonkaasun vuodon yli 98 prosenttisesti.

ElaProof-tiivistys voi hyvinkin riittää yksin korjaamaan radonongelman ja mahdollistamaan turvallisen tilojen käytön. ElaProof-tiivistyksen yhtenä suurena etuna on sen helppous. Tiivistyksen voi tehdä jopa itse säästäen kaikki ulkopuoliset työkustannukset. Levitettävä ElaProof tiivistää luotettavasti kaiken muotoiset saumat, liitokset ja läpiviennit. Samalla aineella voi käsitellä myös huokoiset betonirakenteet ja niiden halkeamat. ElaProof-tiivistyksen voi tehdä haluamissaan vaiheissa, jolloin asumiselle ei missään vaiheessa aiheudu suurta häiriötä. ElaProof on ekologinen kotimainen tuote, josta kuivuessaan ei haihdu haitallisia aineita sisäilmaan.

Jos rakennuksen radonarvot ovat hyvin korkeat tai rakennuksen perustuksen tai kellaritilojen tiivistäminen on hyvin vaikea toteuttaa, silloin on harkittava vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä, kuten radonkaivojen teettämistä rakennuksen alle tai radonputkistojen tai -imurien asentamista. Silloinkin tiivistäminen ElaProof Indoorilla parantaa lopputulosta.

Korjauksen lopullinen onnistuminen kannattaa aina varmistaa radonmittauksilla. Lisää tietoa radonista ja radonkorjauksista löytyy mm. Säteilyturvakeskuksen sivuilta!

ELAPROOR RATKAISEE SISÄILMATIIVISTYKSET VARMASTI JA EKOLOGISESTI

ElaProof Indoor on heti käyttövalmis 1-komponenttinen vesipohjainen pinnoite erilaisten rakenteiden ja rakennusten tiivistämiseen sekä vedeneristykseen. Tuotteen ainutlaatuinen elastisuus ja erinomainen tarttuvuus erilaisille pinnoille mahdollistaa turvallisen ja varman tiivistämisen.

Uudis- ja korjausrakentamisessa puhtaan ja terveellisen sisäilman varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Saumojen ja ilmavuotokohtien tiivistys sekä vedeneristys ovat usein rakennusten ylläpidon kannalta kriittisimpiä kohtia.

ElaProof Indoorille on myönnetty yleiseurooppalaisittain korkein sisäkäyttöön tarkoitettujen tuotteiden sertifikaatti Emicode EC 1+. Tuotteella on myös valmistajan vakuus eli CE-merkintä. Hyvät työtavat ja huolellinen asennustyö varmistavat parhaan lopputuloksen yhdessä rakennusalan parhaiden tuotteiden kanssa.

ElaProof Indoor pitää saumat tiiviinä rakennusten ja rakenteiden eläessä. Tuote kuivuu nopeasti ja on ilmatiivis.

KÄYTTÖKOHTEITA

  • SISÄILMATIIVISTYS: Ilmavuotojen tukkiminen sekä saumojen ja läpivientien tiivistys eri rakenteiden liittymäkohdissa
  • RADONSUOJAUS: Radonkatkot maata vasten olevissa lattioissa, sokkeleissa, anturoissa, kellarirakenteissa sekä rakenteiden saumaus
  • VEDENERISTYS: Kosteiden tilojen ja läpivientien vedeneristäminen

Haluan Varmistaa Kiinteistöni Toimivuuden ja Varata Ilmaisen Kartoituksen

Ota yhteyttä

Kohteen tiedot


Löydät lisätietoja "Elaproof tuotteesta" täältä  https://www.rakennehuolto.fi/elaproof-pinnoitus tai https://www.elaproof.com